Zebín

Zebín je výrazný kuželovitý neovulkanický kopec, který se tyčí nad městem Jičín. Kopec je složený z čediče a dosahuje výšky 399 m n. m. Od roku 1700 stojí na vrcholu barokní kaplička sv. Máří Magdaleny. Tu postavili řeholníci z kartuziánského řádu sv. Bruna v nedalekých Valdicích. Po roce 1968 sloužila kaple jako vysílačka pro sovětskou armádu. Ti si z kaple nakonec udělali terč. Dříve, od 14. století, však už stál pod jižním svahem Kostel Všech svatých a to jako součást dnes již zaniklé stejnojmenné obce Zebín. V 17. století byla přistavěna zvonice s osmiúhelníkovým půdorysem s šindelovou střechou.

Díky geologickému složení a množství teplomilné květeny je území kupy chráněno. Svahy kopce byly dříve pokryty bohatými porosty rostlin a dřevin. Ty však vlivem hospodářské činnosti vymizely. V dnešní době zde bylo zde nalezeno na 188 druhů vyšších rostlin, z nichž tři druhy jsou ohrožené.

Ohledně vzniku Zebína koluje mezi místními známá pověst. Podle ní má na svědomí vznik kopce kamení z boty čerta, jenž prohrál sázku s nebojácným Vaškem.

Zebín je volně přístupný po cestičce a vede na něj modře značená turistická značka. Ze Zebína je výhled nejen na město Jičín, ale i na širé okolí a část Českého ráje.

 

Vy se můžete podívat také na Více od tohoto autora

Leave A Reply

Your email address will not be published.