Žofínský prales

Žofínský prales je nejstarší maloplošné chráněné území v Česku vůbec. Bylo vyhlášeno již roku 1838 hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoy. V té době dosahoval prales velikosti 38 hektarů. K absolutnímu zákazu těžby však bylo přistoupeno až roku 1882. V tomto období se začalo i s rozšiřováním plochy, kdy roku 1933 byla velikost území 97,7 hektarů. V tomto roce tehdejší ministerstvo školství a národní osvěty označilo Žofínský prales jako úplnou státní rezervaci. V roce 1991 byl prales oplocen a dnes je tak veřejnosti nepřístupný. 

Dnešní území má velikost celkem 102 hektarů. Ze stromů zde dominuje buk, ale četně tu rostou i smrky a jedle. Nejstarší stromy tu rostou již přes 400 let. Území leží v Novohradským horách nedaleko hranic s Rakouskem.

Vy se můžete podívat také na Více od tohoto autora

Leave A Reply

Your email address will not be published.