fbpx

Slovenský kras skrývá evropské unikáty

Víte, které je nejbohatší krasové území střední Evropy? Tak to je právě Slovenský kras. Oblast vyhlášená jako národní park se nalézá na pro nás odlehlém jihu země hned u hranic s Maďarskem. V Maďarsku mají však taky svůj kras, ten Aggtelecký který na slovenský přímo navazuje a dokonce spolu tvoří 21 kilometrů dlouhý podzemní komplex.


Oblast má své zástupce i na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Jednou z nich je 300 metrů dlouhá Ochtinská aragonitová jeskyně. Zde se, jak již název napovídá, nesetkáte s obvyklými krápníkovými formami, nýbrž s krystaly minerálu aragonitu. Za krápníkovou výzdobou musíte pro změnu do jeskyně Domica. Ta je taktéž zapsaná pod UNESCO. A to je právě ten skvost, jenž je propojený podzemím s Maďarskem, systém celkově dosahuje délky 21 kilometrů. Jeskyně pro návštěvníky nabízí plavbu po podzemní říčce nazvané Styx a 100 metrů dlouhé podzemní jezero. Tato jeskyně je považovaná za jednu z nejkrásnějších na Slovensku vůbec.

Jasovská jeskyně

Dalším však může být i Jasovská jeskyně. Ta je jednou z nejdéle známých jeskyní, neboť zde byly objeveny důkazy osídlení již z doby paleolitu, neolitu i doby halštatské. V novodobé historii se do jeskyně vydávali například mniši z tamního kláštera. Komplex této jeskyně má 5 podlaží, spojených komíny. Stalagnáty tu mají délku obvodu i 18 metrů.

Gombasecká jeskyně je pro někoho pohádkové místo díky krápníkům s bizarními tvary a pro někoho zase blahodárné místo, neboť jeskyně slouží i jako sanatorium. Léčí se zde v jedné z nejmladších slovenských jeskyní totiž nemoci dýchacích cest při relativní vlhkosti 98 %, v čistém vzduchu a pro člověka příznivém složení aerosolu.

Slovenský kras však nenabízí jen skvostné jeskyně, ale i zajímavou přírodu. Plešivecká planina kromě 150 jeskyní obsahuje i mnoho propastí či útvary typu škrapy nebo závrty. Tato náhorní vápencová plošina je ohraničena strmými okraji až 400 metrů vysokými.

Zadielská dolina, 400 metrů hluboká krasová soutěska vymletá dravým tokem říčky Blatnice, vytváří domov pro mnoho ohrožených zástupců fauny i flóry. Žijí zde tak chránění plži Bielzia coerulans a Alopia clathrata nebo zde roste měsíčnice vytrvalá. Zdejší vápencové skály utvářejí i nejrůznější útvary, jako je například 105 metrů vysoká „Cukrová homole“.

Gerlašském skalám, jenž jsou obklopeny listnatým lesem a zatravněnými loukami, dominuje Gerlašská skala , jenž dosahuje výšky 752 m n. m a jsou z ní vidět až Vysoké Tatry. Skály stojí na severních svazích Plešiveckej planiny. I zde se nalézají zástupci chráněných rostlinných i živočišných druhů.

Zámek Betliar obklopený rozlehlým parkem

Slovenský kras nabízí nejen dary přírody, ale i lidmi vytvořené zajímavosti. Zajímavý gotický evangelický kostel stojí v obci Štítník. Tato stavba tu stojí už od 14. století a skrývá nejstarší varhany Slovenska. Turňanský hrad byl kdysi správním centrem oblasti, dnes jen zříceninou více než hrad připomínající zdejší skály. Nejnavštěvovanějším zámkem oblasti je Betliar. Tuto budovu imitující francouzskou mysliveckou stavbu obklopuje 80 hektarový park.

 

Jak se tam vydat:

Zájezd do této oblasti pořádá CK HOŠKA TOUR.

Vy se můžete podívat také na Více od tohoto autora

Leave A Reply

Your email address will not be published.