fbpx

Jak jsme prošli Ježíšovu stezku

V únoru jsem se rozhodla vydat s přítelem do Izraele. Izrael patří mezi naše srdcové země, do které se můžeme vracet znovu a znovu a pokaždé objevíme něco nového, co nás na této zemi nadchne.

Chystali jsem se společně do Izraele po třetí, a tak jsme chtěli zažít něco nového a jelikož rádi chodíme pěšky, rozhodli jsme se jít 3-denní Ježíšovu stezku (Jesus Trail). Stezka vede Galilejí po místech, kde působil Ježíš Kristus. Oficiálně stezka začíná v Nazaretu a končí v Kafarnau, ale je možné ji jít i obráceně od Galilejského jezera.

V únoru je příroda v Galileji krásně zelená a rozkvetlá. Také počasí je velice příjemné, ideální na pěší túru. Stezku jsme šli 3 dny a urazili jsme 65 km poměrně náročným terénem. Často nás překvapilo špatné značení, které bylo buď zarostlé nebo vybledlé a proto jsme se často ztráceli. Takže pokud se na cestu vydáte, rozhodně nečekejte tak dobré značení, které máme v České republice.

Na trase jsme nepotkali jediného člověka, který by stezku šel. Pravděpodobně proto, že trasa není příliš propagována, není udržována a není ani příliš zabezpečená. Na cestě jsme často nenarazili na žádný zdroj vody, pouze ve větších městech.  Také zásoby jídla jsme podcenili a šli jsme i několik hodin s prázdným žaludkem, než jsem narazili na město, kde jsme se mohli najíst.

Ubytování jsme si zarezervovali dopředu a neměli jsme jediný problém. Nejvíce vzpomínáme na ubytování na biofarmě, kde jsme přespali v útulné jurtě. Velice nás potěšila ochota a pohostinnost rodiny, která nás ubytovala.

První den jsme vyráželi z Nazaretu. Velice mě překvapilo smetiště, na které jsme narazili hned za městem. Naštěstí odpadky brzy zmizely a my jsme si mohli užívat nádhernou krajinu. Dokonce jsme narazili i na suchozemskou želvu. 🙂

První pro křesťany významné město na trase je Kána Galiljeská, kde údajně Ježíš proměnil vodu ve víno.  I když nejsme věřící, atmosféra  a genius loci na nás velice působil.

Dalším nezapomenutelným zážitkem pro nás byl národní park Arbel, kterým stezka prochází. Nejprve jsme nebyli nadšení, že musíme zaplatit vstupné a že park nemůžeme obejít, ale nakonec jsme byli rádi. Naskytli se nám nádherné výhledy na Galilejské jezero. A velice jsme si užili také dobrodružný sestup dolů do údolí.

Další úsek cesty jsme většinou procházeli skrze banánové plantáže a grepové sady a celou cestu se před námi rozprostíralo Galilejské jezero. Podél jezera jsme navštívili  významná křesťanská poutní místa, která mají úžasnou atmosféru. Naše putování jsme zakončili na hoře Blahoslavenství.

 

 

Vy se můžete podívat také na Více od tohoto autora

Leave A Reply

Your email address will not be published.